Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
218/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 9 09.04.2020
217/2020 k systému použitia pohotovostných zásob v čase vyhláseného núdzového stavu 9 09.04.2020
216/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v oblasti pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 9 09.04.2020
215/2020 k návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 9 09.04.2020
214/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 9 09.04.2020
213/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 9 09.04.2020
212/2020 k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 9 09.04.2020
211/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR 9 09.04.2020
210/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9 09.04.2020
209/2020 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9 09.04.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11