Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
238/2020 k návrhu na povolenie čiastočného vývozu niektorých životne dôležitých tovarov 11 16.04.2020
237/2020 k návrhu na odvolanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a na vymenovanie predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 11 16.04.2020
236/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. 11 16.04.2020
235/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. 11 16.04.2020
234/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 11 16.04.2020
233/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 11 16.04.2020
232/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 11 16.04.2020
231/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 11 16.04.2020
230/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 11 16.04.2020
229/2020 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 16.04.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14