Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
279/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 17 07.05.2020
278/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 17 07.05.2020
277/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 17 07.05.2020
276/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 17 07.05.2020
275/2020 k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019 17 07.05.2020
274/2020 k návrhu na povolenie čiastočného vývozu niektorých životne dôležitých tovarov – IV. 17 07.05.2020
273/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 17 07.05.2020
272/2020 k Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019 17 07.05.2020