Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
310/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 21 20.05.2020
309/2020 k návrhu na vymenovanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky 21 20.05.2020
308/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 21 20.05.2020
307/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 21 20.05.2020
306/2020 k návrhu na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 21 20.05.2020
305/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 21 20.05.2020
304/2020 k návrhu na vymenovanie predsedu správnej rady Fondu na podporu športu 21 20.05.2020
303/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. 21 20.05.2020
302/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 170/2020 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. 21 20.05.2020