Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
346/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 23 04.06.2020
345/2020 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 23 04.06.2020
344/2020 k návrhu podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v materských školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov 23 04.06.2020
343/2020 k návrhu na zrušenie, zmenu a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 220 zo 14. apríla 2020 23 04.06.2020
342/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 23 04.06.2020
341/2020 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 23 04.06.2020
340/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 23 04.06.2020
339/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 23 04.06.2020
338/2020 k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2019 23 04.06.2020
337/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na jún 2020 23 04.06.2020
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 22