Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
361/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište 24 10.06.2020
363/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky 24 10.06.2020
360/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 24 10.06.2020
362/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský chlm 24 10.06.2020
359/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 24 10.06.2020
367/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 133/2020 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 24 10.06.2020
357/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 24 10.06.2020
368/2020 k návrhu na zmenu člena Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 24 10.06.2020
358/2020 k návrhu na zabezpečenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch sociálnych služieb počas mimoriadnej situácie 24 10.06.2020
366/2020 k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020 24 10.06.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13