Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
392/2020 k návrhu na odvolanie doterajších členov a na vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 25 17.06.2020
391/2020 k návrhu zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 25 17.06.2020
390/2020 k návrhu na odvolanie a na vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25 17.06.2020
389/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu 25 17.06.2020
388/2020 k návrhu na odvolanie vedúceho delegácie Slovenskej republiky a vymenovanie vedúcej delegácie Slovenskej republiky v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.) 25 17.06.2020
387/2020 k Aktualizácii rámcovej pozície SR k novým prvkom revidovaného návrhu viacročného finančného rámca 2021 - 2027, vrátane Nástroja EÚ pre budúce generácie 25 17.06.2020
386/2020 k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sysľovské polia na roky 2020 - 2049 25 17.06.2020
385/2020 k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2020 - 2049 25 17.06.2020
384/2020 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2019 25 17.06.2020
383/2020 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky dopravy, spojov a ich infraštruktúry vytvorenej na implementáciu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou 25 17.06.2020
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23