Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
403/2020 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre podporu rodiny a sociálnu pomoc 26 24.06.2020
402/2020 k návrhu na vyhlásenie výnimočných okolností 26 24.06.2020
401/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 26 24.06.2020
400/2020 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 26 24.06.2020
399/2020 k Zmene Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, verzia 5.0 26 24.06.2020
398/2020 k návrhu na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 26 24.06.2020
397/2020 k návrhu na zmenu niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 66 z 12. februára 2020 26 24.06.2020
396/2020 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť FTE automotive Slovakia s. r. o., IČO 36 493 406, na realizáciu investičného zámeru v Prešove 26 24.06.2020
395/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 24.06.2020
394/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 24.06.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11