Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
446/2020 k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 28 08.07.2020
445/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 28 08.07.2020
444/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 28 08.07.2020
443/2020 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 339 z 3. júla 2019 28 08.07.2020
442/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28 08.07.2020
441/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 28 08.07.2020
440/2020 k Návrhu na prehodnotenie materiálovej skladby mobilizačných rezerv 28 08.07.2020
439/2020 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2020 28 08.07.2020
438/2020 k návrhu na zmenu úlohy D.2. uznesenia vlády SR č. 979 z 10. októbra 2001 k návrhu odpovede vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. až 18. októbra 2000 v znení uznesenia vlády SR č. 650 z 2. decembra 2015 28 08.07.2020
437/2020 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 28 08.07.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14