Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
480/2020 k návrhu na predloženie poistných zmlúv Úradu vlády SR 30 15.07.2020
479/2020 k návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s Národným futbalovým štadiónom 30 15.07.2020
478/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR 30 15.07.2020
477/2020 k návrhu kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 30 15.07.2020
476/2020 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 551 z 5. decembra 2018 k návrhu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 30 15.07.2020
475/2020 k návrhu na zrušenie poverenia podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na dočasné riadenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na vymenovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 30 15.07.2020
474/2020 k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Bratislavskému samosprávnemu kraju, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Košickému samosprávnemu kraju na rekonštrukciu ciest a rozvoj infraštruktúry samosprávnych krajov 30 15.07.2020
473/2020 k návrhu na uzatvorenie Dohody o príspevku medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou a Dohody o záruke na prvé požiadanie medzi pôvodnými ručiteľmi a priebežne pristupujúcimi ručiteľmi a Európskou investičnou bankou v súvislosti s Paneurópskym záručným fondom v reakcii na COVID-19 30 15.07.2020
472/2020 k návrhu Revízie výdavkov na kultúru 30 15.07.2020
471/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie niektorých prednostov okresných úradov 30 15.07.2020
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 30