Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
469/2020 k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2018 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 30 15.07.2020
478/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR 30 15.07.2020
475/2020 k návrhu na zrušenie poverenia podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na dočasné riadenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na vymenovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 30 15.07.2020
476/2020 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 551 z 5. decembra 2018 k návrhu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 30 15.07.2020
465/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z. 30 15.07.2020
451/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 30 15.07.2020
459/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2020 Z. z. 30 15.07.2020
453/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh 30 15.07.2020
454/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 30 15.07.2020
456/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov 30 15.07.2020
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 30