Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
461/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2019 Z. z. 30 15.07.2020
457/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2018 Z. z. 30 15.07.2020
460/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 30 15.07.2020
452/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 30 15.07.2020
455/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení neskorších predpisov 30 15.07.2020
458/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov 30 15.07.2020
472/2020 k návrhu Revízie výdavkov na kultúru 30 15.07.2020
464/2020 k návrhu Štatútu Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky 30 15.07.2020
462/2020 k návrhu zahraničnej pracovnej cesty delegácie vedenej predsedom vlády SR Igorom Matovičom do Belgického kráľovstva v dňoch 16. až 18. júla 2020 30 15.07.2020
466/2020 k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky 30 15.07.2020
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 30 z 30