Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
657/2008 k informácii o vplyve zavedenia eura na vývoj cien energií a nástrojoch na zabránenie neodôvodneného nárastu cien energií 112 24.09.2008
656/2008 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR 112 24.09.2008
655/2008 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a návrhu na vymenovanie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu 112 24.09.2008
654/2008 k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Bratislave 112 24.09.2008
653/2008 k návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112 24.09.2008
652/2008 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2008 112 24.09.2008
651/2008 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR na účely rekonštrukčných a rozvojových projektov v mestách a obciach okresov Banská Štiavnica a Krupina 112 24.09.2008
650/2008 k správe o vývoji spotrebiteľských cien v súvislosti s prípravou na zavedenie eura a o opatreniach na zabránenie ich neodôvodneného rastu v období pred a po zavedení eura 112 24.09.2008
649/2008 k správe o pripravenosti verejnej správy na zavedenie eura 112 24.09.2008
648/2008 k aktualizácii Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike na roky 2008 – 2009 112 24.09.2008
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18