Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
512/2020 k Stanovisku vlády Slovenskej republiky k situácii v Bielorusku 33 19.08.2020
511/2020 k návrhu na zaslanie podkladov k analýze právnych, konzultačných a iných služieb 33 19.08.2020
510/2020 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva ozbrojených síl Slovenskej republiky 33 19.08.2020
509/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a určenie funkčného platu 33 19.08.2020
508/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová 33 19.08.2020
507/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo 33 19.08.2020
506/2020 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 615 z 18. decembra 2019 k návrhu Ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2020 33 19.08.2020
505/2020 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 33 19.08.2020
504/2020 k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 33 19.08.2020
503/2020 k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 33 19.08.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15