Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
529/2020 k Správe o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam 34 26.08.2020
518/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 34 26.08.2020
516/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 34 26.08.2020
514/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 34 26.08.2020
513/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 34 26.08.2020
515/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 34 26.08.2020
521/2020 k návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 34 26.08.2020
517/2020 k návrhu zákona o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 34 26.08.2020
519/2020 k návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 34 26.08.2020
527/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na september 2020 34 26.08.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20