Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
547/2020 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020 a návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie 36 09.09.2020
546/2020 k Návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod 36 09.09.2020
545/2020 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2019 36 09.09.2020
544/2020 k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Anny Zemanovej a Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157) 36 09.09.2020
543/2020 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana Foltina, Juraja Šeligu, Kristiána Čekovského, Moniky Péter, Miroslava Žiaka, Jarmily Halgašovej a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 158) 36 09.09.2020
542/2020 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Saloňa, Petra Šucu a Jaroslava Bašku na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 149) 36 09.09.2020
Stránka: 2 z 2 / Záznamy: 11 - 16 z 16