Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
555/2020 k Informácii o neplnení povinnosti niektorých štátnych orgánov voči Ústavu pamäti národa 36 09.09.2020
557/2020 k návrhu Aktualizácie zaradenia objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany 36 09.09.2020
548/2020 k návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne 36 09.09.2020
551/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 36 09.09.2020
546/2020 k Návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod 36 09.09.2020
554/2020 k návrhu na voľbu predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 36 09.09.2020
549/2020 k návrhu na vymenovanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne 36 09.09.2020
553/2020 k návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenských výcvikových misií Európskej únie v Malijskej republike a v Stredoafrickej republike 36 09.09.2020
556/2020 k návrhu opatrenia na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 236/2020 prijatého na 11. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 36 09.09.2020
547/2020 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020 a návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie 36 09.09.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16