Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
558/2020 k Návrhu na zriadenie kontaktného miesta pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie 37 16.09.2020
559/2020 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť BHS-Sonthofen (Slovakia) s. r. o., IČO 51 865 424, na podporu realizácie investičného zámeru v lokalite Haniska, okres Prešov 37 16.09.2020
560/2020 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť CHARVÁT STROJÁRNE a. s., IČO 36 387 576, na podporu realizácie investičného zámeru v Bardejove 37 16.09.2020
561/2020 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MAHLE Behr Senica s. r. o., IČO 48 166 006, na podporu realizácie investičného zámeru v Senici 37 16.09.2020
562/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 37 16.09.2020
563/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany 37 16.09.2020
564/2020 k návrhu na zmenu predsedov slovenských častí zmiešaných komisií vytvorených ako mechanizmus na podporu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou 37 16.09.2020
565/2020 k Národnej správe SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom 37 16.09.2020
566/2020 k návrhu na zaslanie podkladov k analýze vybraných zmlúv 37 16.09.2020
567/2020 k návrhu priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry 37 16.09.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16