Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
586/2020 k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 38 23.09.2020
585/2020 k Návrhu na úpravu materiálovej skladby a zabezpečenie pohotovostných zásob 38 23.09.2020
584/2020 k návrhu na odvolanie podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 38 23.09.2020
583/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 38 23.09.2020
582/2020 k návrhu na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 38 23.09.2020
581/2020 k návrhu Kombinovanej druhej a tretej pravidelnej správy o Slovensku 38 23.09.2020
580/2020 k návrhu Záverečnej správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 38 23.09.2020
579/2020 k návrhu na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 38 23.09.2020
578/2020 k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Trnava 38 23.09.2020
577/2020 k návrhu Štatútu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 38 23.09.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13