Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
629/2020 k návrhu na zmenu niektorých úloh z uznesenia vlády SR č. 66 z 12. februára 2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na projekt vybudovania Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave v znení uznesenia vlády SR č. 397 z 24. júna 2020 39 30.09.2020
628/2020 k návrhu na vymenovanie generálnej komisárky expozície Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 39 30.09.2020
627/2020 k návrhu na pokračovanie v prípravách oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 39 30.09.2020
626/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39 30.09.2020
625/2020 k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti 39 30.09.2020
624/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny pandémie koronavírusu COVID-19 39 30.09.2020
623/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39 30.09.2020
622/2020 k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI 39 30.09.2020
621/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2019 Z. z. 39 30.09.2020
620/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z. 39 30.09.2020
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 43