Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
643/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 40 07.10.2020
642/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 40 07.10.2020
641/2020 k návrhu Zvýšenia základného imania v spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. uhrádzajúcej zdravotnú starostlivosť, v ktorej je vykonávateľom práv jediného akcionára Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 40 07.10.2020
640/2020 k Informácii Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky z kontroly hospodárenia vodárenských spoločností 40 07.10.2020
639/2020 k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky 40 07.10.2020
638/2020 k Dodatku č. 4 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie 40 07.10.2020
637/2020 k Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019 40 07.10.2020
636/2020 k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2019 40 07.10.2020
635/2020 k návrhu na pokračovanie spolupráce SR s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) 40 07.10.2020
634/2020 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 40 07.10.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14