Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
664/2020 Návrh systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2021 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 43 14.10.2020
663/2020 Návrh systemizácie policajtov v štátnej službe a návrh limitu počtu zamestnancov na rok 2021 v kapitole štátneho rozpočtu SIS 43 14.10.2020
662/2020 Návrh Priebežnej implementačnej správy za rok 2020 43 14.10.2020
661/2020 Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2021 43 14.10.2020
660/2020 Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 43 14.10.2020
659/2020 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 43 14.10.2020
658/2020 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2021 až 2023 43 14.10.2020
657/2020 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2021 a rozpočtový výhľad na roky 2022 a 2023 43 14.10.2020
656/2020 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2021 43 14.10.2020
655/2020 Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2021 až 2023 43 14.10.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16