Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
677/2020 ku Koncepcii poskytovania podpory zahraničným ozbrojeným silám prijatým na území Slovenskej republiky (HNS) 45 21.10.2020
676/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19 45 21.10.2020
675/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19 45 21.10.2020
674/2020 k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 45 21.10.2020
673/2020 ku Koncepcii zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku 45 21.10.2020
672/2020 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Punch Precision Detva, s.r.o., IČO 51 066 246, na realizáciu investičného zámeru v Detve 45 21.10.2020
671/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 45 21.10.2020
670/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z. 45 21.10.2020
669/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z. 45 21.10.2020
668/2020 k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 204) 45 21.10.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12