Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
693/2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 47 28.10.2020
692/2020 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 47 28.10.2020
691/2020 k návrhu na uzatvorenie Dohody o úvere medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou na účely financovania vybraných výdavkov štátneho rozpočtu vynaložených na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19 47 28.10.2020
690/2020 k návrhu odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, ktorí od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020 pôsobili v prvej línii a v červenej zóne v súvislosti so vzniknutou situáciou týkajúcou sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV 47 28.10.2020
689/2020 k návrhu na spoluprácu Policajného zboru a príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti a na použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky pri zabránení šíreniu a eradikácii afrického moru ošípaných 47 28.10.2020
688/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2020 47 28.10.2020
687/2020 k Návrhu na udelenie predchádzajúceho súhlasu na platnosť nájomnej zmluvy č. Z/BTS/DRS-FAM/58/2020, uzatvorenej medzi spoločnosťou Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava a.s. (BTS) a Slovenským hydrometeorologickým ústavom 47 28.10.2020
686/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 47 28.10.2020
685/2020 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, predsedu slovenskej časti Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a predsedu slovenskej časti Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre cezhraničnú spoluprácu 47 28.10.2020
684/2020 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Tomáša Lehotského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 220) 47 28.10.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15