Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
723/2020 Návrh na poverenie funkciou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 51 11.11.2020
722/2020 Návrh na poverenie funkciou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 51 11.11.2020
721/2020 Návrh na poverenie funkciou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 51 11.11.2020
720/2020 Návrh na poverenie funkciou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 51 11.11.2020
719/2020 Návrh na odvolanie z funkcií mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov Slovenskej republiky 51 11.11.2020
718/2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 51 11.11.2020
717/2020 k návrhu Zvýšenia základného imania v spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádzajúcej zdravotnú starostlivosť, v ktorej je vykonávateľom práv jediného akcionára Ministerstvo zdravotníctva SR 51 11.11.2020
716/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 51 11.11.2020
715/2020 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 51 11.11.2020
714/2020 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva 51 11.11.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19