Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
742/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 54 25.11.2020
741/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 54 25.11.2020
740/2020 k návrhu na odvolanie prednostov okresných úradov Hlohovec a Prievidza a na vymenovanie prednostky Okresného úradu Hlohovec 54 25.11.2020
739/2020 k Návrhu zmien schválených ročných priorít okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce a Snina na rok 2020 54 25.11.2020
738/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na december 2020 54 25.11.2020
737/2020 k návrhu na zrušenie niektorých úloh v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020 54 25.11.2020
736/2020 k Národnej rámcovej stratégii podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (aktualizácia) 54 25.11.2020
735/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 54 25.11.2020
734/2020 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 54 25.11.2020
733/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 54 25.11.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12