Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
759/2020 k návrhu Štatútu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 55 02.12.2020
758/2020 k Správe o aktuálnom stave rokovaní o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 55 02.12.2020
757/2020 k Návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení 55 02.12.2020
756/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 55 02.12.2020
755/2020 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 55 02.12.2020
754/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 55 02.12.2020
753/2020 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 55 02.12.2020
752/2020 k návrhu na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa v lokalite Chemko, a. s. Strážske 55 02.12.2020
751/2020 k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 55 02.12.2020
750/2020 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR 55 02.12.2020
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17