Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
773/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálnej tajomníčky služobného úradu Úradu vlády Slovenskej republiky 58 09.12.2020
772/2020 k návrhu na zmenu a zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády a na uvoľnenie prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 58 09.12.2020
771/2020 k návrhu na doplnenie štátnych finančných aktív na účely zvýšenia základného imania spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 58 09.12.2020
770/2020 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 58 09.12.2020
769/2020 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Bardejov, Bratislava, Bytča, Čadca, Gelnica, Komárno, Košice, Krupina, Lučenec, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senica, Skalica, Spišská Nová Ves, Svidník, Žilina 58 09.12.2020
768/2020 ku Koncepcii štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 až 2024 58 09.12.2020
767/2020 k návrhu na určenie odmeny predsedovi Dopravného úradu a podpredsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 58 09.12.2020
766/2020 k návrhu na uzavretie Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom 58 09.12.2020