Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
524/2001 k správe o plnení úloh uznesení vlády SR č. 363/2001 a č. 366/2001 k 31. máju 2001 163 13.06.2001
523/2001 k návrhu spôsobu privatizácie 49 %-ného podielu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 163 13.06.2001
522/2001 k politike informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike 163 13.06.2001
521/2001 k návrhu účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Göteborgu 16. júna 2001 163 13.06.2001
520/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001 163 13.06.2001
519/2001 k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku SR na aktivity OBSE v oblasti rómskej problematiky 163 13.06.2001
518/2001 k ďalšiemu postupu SR vo veci sťažnosti I. M. proti SR podanej Výboru OSN pre ľudské práva 163 13.06.2001
517/2001 k správe o priebehu a výsledkoch 6. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (17. mája 2001, Brusel) 163 13.06.2001
516/2001 k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Maltu 18. a 19. júna 2001 163 13.06.2001
515/2001 k správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou 163 13.06.2001
Stránka: 4 z 5 / Záznamy: 31 - 40 z 49