Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
544/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady Úradu pre finančný trh 163 13.06.2001
543/2001 návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2001 163 13.06.2001
542/2001 k správe o posúdení návrhov obcí na zriadenie obecných akciových vodárenských spoločností 163 13.06.2001
541/2001 k návrhu na podpísanie Rezolúcie o budúcom rozvoji spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP), na prijatie Deklarácie o oblastiach priorít spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP) a na prijatie Rokovacieho poriadku pre Riadiaci výbor spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP 163 13.06.2001
540/2001 k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky do programu Európskych spoločenstiev LIFE III (2000 – 2004) v období 2002 - 2004 163 13.06.2001
539/2001 k návrhu na schválenie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou, podpísanej v Ankare 10. apríla 2001 163 13.06.2001
538/2001 k vyhodnoteniu účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri, vrátane finančného zúčtovania 163 13.06.2001
537/2001 k návrhu na využitie redukovaných pracovných miest Domu zahraničných stykov v kapitole Ministerstva školstva SR 163 13.06.2001
536/2001 k použitiu zostatku finančných prostriedkov pre organizácie vykonávajúce pravidelnú autobusovú dopravu z Programu obnovy vozidlového parku z roku 1998 163 13.06.2001
535/2001 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2001 na podporu preventívnych programov 163 13.06.2001
Stránka: 2 z 5 / Záznamy: 11 - 20 z 49