Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
539/2001 k návrhu na schválenie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou, podpísanej v Ankare 10. apríla 2001 163 13.06.2001
519/2001 k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku SR na aktivity OBSE v oblasti rómskej problematiky 163 13.06.2001
530/2001 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich s výkupom pozemkov pre výstavbu závodu INA WERK - Kysucké Nové Mesto 163 13.06.2001
535/2001 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2001 na podporu preventívnych programov 163 13.06.2001
550/2001 k návrhu na uzavretie Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike z 24. júla 1997 prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu 163 13.06.2001
528/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Bardejov, Dukelská ul. 15 – Sklad č. 05 163 13.06.2001
526/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Plešivec, Železničná ul. – Sklad č. 09 163 13.06.2001
527/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Šarišské Lúky, Strojnícka ul. č. 14 – Sklad č. 03 163 13.06.2001
529/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušujú rozhodnutia o privatizácii podniku Nákladná automobilová doprava 802, a.s. Bratislava 163 13.06.2001
516/2001 k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Maltu 18. a 19. júna 2001 163 13.06.2001
Stránka: 2 z 5 / Záznamy: 11 - 20 z 49