Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
526/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Plešivec, Železničná ul. – Sklad č. 09 163 13.06.2001
527/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Šarišské Lúky, Strojnícka ul. č. 14 – Sklad č. 03 163 13.06.2001
528/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Bardejov, Dukelská ul. 15 – Sklad č. 05 163 13.06.2001
529/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušujú rozhodnutia o privatizácii podniku Nákladná automobilová doprava 802, a.s. Bratislava 163 13.06.2001
530/2001 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich s výkupom pozemkov pre výstavbu závodu INA WERK - Kysucké Nové Mesto 163 13.06.2001
531/2001 k správe o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2000 163 13.06.2001
532/2001 k správe o plnení Akčného programu SR na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a návrh nového Akčného programu SR na roky 2001 až 2008 163 13.06.2001
533/2001 k správe o problémoch odstraňovania havarijného stavu justičných budov a získavania nových prevádzkových priestorov pre potreby súdnictva 163 13.06.2001
534/2001 k návrhu na rozšírenie Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a reštrukturalizáciu podnikového sektora 163 13.06.2001
535/2001 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2001 na podporu preventívnych programov 163 13.06.2001
Stránka: 3 z 5 / Záznamy: 21 - 30 z 49