Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
804/2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020 60 16.12.2020
803/2020 k návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky 60 16.12.2020
802/2020 k Návrhu zámeru na stabilizáciu koncových cien elektriny 60 16.12.2020
801/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 60 16.12.2020
800/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 60 16.12.2020
799/2020 k návrhu Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 60 16.12.2020
798/2020 k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti 60 16.12.2020
797/2020 k návrhu na navýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine 60 16.12.2020
796/2020 k návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky 60 16.12.2020
795/2020 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2021 60 16.12.2020
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 30