Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
799/2020 k návrhu Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 60 16.12.2020
803/2020 k návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky 60 16.12.2020
804/2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020 60 16.12.2020
797/2020 k návrhu na navýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine 60 16.12.2020
800/2020 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 60 16.12.2020
775/2020 k návrhu na predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou 60 16.12.2020
793/2020 k návrhu na riešenie priestorovej situácie Úradu vlády SR 60 16.12.2020
788/2020 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia bežného transferu poskytnutého Konferencii biskupov Slovenska v roku 2020 z rezervy vlády 60 16.12.2020
784/2020 k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia bežných výdavkov pridelených v roku 2020 kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 60 16.12.2020
798/2020 k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti 60 16.12.2020
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 30