Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
796/2020 k návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky 60 16.12.2020
779/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 60 16.12.2020
801/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 60 16.12.2020
786/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 60 16.12.2020
785/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 618/2007 Z. z. 60 16.12.2020
791/2020 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 60 16.12.2020
782/2020 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi životného prostredia 60 16.12.2020
794/2020 k návrhu na zmenu termínov plnenia úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 644 z 9. októbra 2020 60 16.12.2020
787/2020 k návrhu na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky 60 16.12.2020
795/2020 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2021 60 16.12.2020
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 30