Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
8/2021 k Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029) 63 07.01.2021
2/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 63 07.01.2021
12/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 63 07.01.2021
4/2021 k návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 63 07.01.2021
3/2021 k návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 63 07.01.2021
16/2021 k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 63 07.01.2021
5/2021 k návrhu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 63 07.01.2021
15/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 63 07.01.2021
10/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 78 z 1. februára 1996, v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 699 zo 16. decembra 2015 63 07.01.2021
13/2021 k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu ústredného krízového štábu 63 07.01.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15