Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
61/2021 k návrhu manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 71 27.01.2021
60/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 759 z 2. decembra 2020 a zmenu Štatútu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 71 27.01.2021
59/2021 k návrhu na zmenu začlenenia splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros do štruktúry Ministerstva životného prostredia SR 71 27.01.2021
58/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 71 27.01.2021
57/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 71 27.01.2021
56/2021 k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport 71 27.01.2021
55/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 71 27.01.2021
54/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh 71 27.01.2021
53/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero 71 27.01.2021
52/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky 71 27.01.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16