Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
75/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 73 02.02.2021
74/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 73 02.02.2021
73/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 73 02.02.2021
72/2021 k návrhu na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 73 02.02.2021
71/2021 k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2021 73 02.02.2021
70/2021 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maltskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 73 02.02.2021
69/2021 k Akčnému plánu na roky 2021 - 2022 Národného transplantačného programu na roky 2014 - 2018, s výhľadom do roku 2022 podľa 6 základných pilierov 73 02.02.2021
68/2021 k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2021 73 02.02.2021
67/2021 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 290) 73 02.02.2021