Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
87/2021 k návrhu na odvolanie prednostu Okresného úradu Rožňava a na vymenovanie prednostu tohto okresného úradu 75 10.02.2021
86/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam 75 10.02.2021
85/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., IČO 31 568 211, na podporu realizácie investičného zámeru v Prievidzi 75 10.02.2021
84/2021 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť HYDAC Electronic, s.r.o., IČO 36 400 955, na podporu realizácie investičného zámeru v Tvrdošíne 75 10.02.2021
83/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 75 10.02.2021
82/2021 k návrhu na určenie platu predsedníčke Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 75 10.02.2021
81/2021 k návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ich funkčné zaradenie 75 10.02.2021
80/2021 k návrhu metodiky pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“ s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania 75 10.02.2021
79/2021 k návrhu na zmenu člena Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 75 10.02.2021