Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
82/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 138 24.01.2001
81/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí člena vlády Slovenskej republiky - NEZVEREJNENÉ 138 24.01.2001
80/2001 k návrhu na zriadenie osobitnej Komisie vlády Slovenskej republiky pre kontrolu BSE 138 24.01.2001
79/2001 k návrhu na uzavretie medzivládnej dohody s Ukrajinou o liberalizácii vízového režimu formou výmeny nót 138 24.01.2001
78/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva SR a odvolanie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom 138 24.01.2001
77/2001 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001 138 24.01.2001
76/2001 k návrhu na zrušenie úloh C.8, C.9 a C.10 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. 8. 2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti pre ministra zdravotníctva 138 24.01.2001
75/2001 k návrhu na zrušenie úloh C.5, C.7, C.8, C.9, C.10 a C.12 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. 8. 2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti pre Ministerstvo financií SR 138 24.01.2001
74/2001 k návrhu na zmenu úlohy C.27 uznesenia vlády SR č. 694/2000 138 24.01.2001
73/2001 k návrhu zmien vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách 138 24.01.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31