Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
202/2021 Priebežné informovanie vlády SR o priebehu rozhodcovského konania ICC č. 24273/MHM/HBH 2 14.04.2021
201/2021 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2 14.04.2021
200/2021 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2021 2 14.04.2021
199/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 2 14.04.2021
198/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2 14.04.2021
197/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2 14.04.2021
196/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2 14.04.2021
195/2021 k Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2021 - 2027) 2 14.04.2021
194/2021 k návrhu na vymenovanie predsedu Hospodárskej a sociálnej rady SR 2 14.04.2021
193/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky do Rady guvernérov v medzinárodných finančných inštitúciách 2 14.04.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14