Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
259/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 10 12.05.2021
258/2021 k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 10 12.05.2021
257/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 10 12.05.2021
256/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 10 12.05.2021
255/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 10 12.05.2021
254/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 10 12.05.2021
253/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov 10 12.05.2021
252/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov 10 12.05.2021
251/2021 k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 pre schému štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 10 12.05.2021
250/2021 k návrhu na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 10 12.05.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20