Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
247/2021 k Národnému programu zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami do roku 2030 s akčnému plánu na roky 2021 – 2022 10 12.05.2021
259/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 10 12.05.2021
254/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 10 12.05.2021
242/2021 k návrhu Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností 10 12.05.2021
255/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 10 12.05.2021
240/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (tlač 533) 10 12.05.2021
253/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov 10 12.05.2021
257/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 10 12.05.2021
250/2021 k návrhu na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 10 12.05.2021
249/2021 k návrhu na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 10 12.05.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20