Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
311/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 14 02.06.2021
310/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 14 02.06.2021
309/2021 k projektu – Obstaranie dvoch viacúčelových vrtuľníkov UH-60M s výbavou pre sily pre špeciálne operácie s využitím fondov schválených vládou USA 14 02.06.2021
308/2021 k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2020 14 02.06.2021
307/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR 14 02.06.2021
306/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie prvého podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie 14 02.06.2021
305/2021 k Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2020 14 02.06.2021
304/2021 k návrhu na vymenovanie nového člena Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 14 02.06.2021
303/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne 14 02.06.2021
302/2021 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR 14 02.06.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11