Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
329/2021 k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 ─ 2020 15 09.06.2021
328/2021 k návrhu aktualizácie cestovného semaforu 15 09.06.2021
327/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 15 09.06.2021
326/2021 k návrhu vlády Slovenskej republiky na prijatie odporúčania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na odvolanie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby 15 09.06.2021
325/2021 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 15 09.06.2021
324/2021 k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 15 09.06.2021
323/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky 15 09.06.2021
322/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 15 09.06.2021
321/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 15 09.06.2021
320/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 15 09.06.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18