Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
351/2021 Návrh na poverenie funkciou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 16 16.06.2021
352/2021 Návrh na odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 16 16.06.2021
353/2021 Návrh na odvolanie z funkcie vedúceho Stálej misie Slovenskej republiky pri organizácii Spojených národov vo Viedni 16 16.06.2021
354/2021 Návrh na poverenie funkciou vedúceho Stálej misie Slovenskej republiky pri organizácii Spojených národov vo Viedni 16 16.06.2021
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 24 z 24