Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
367/2021 k Ospravedlneniu vlády Slovenskej republiky za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013 18 23.06.2021
366/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 23.06.2021
365/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 23.06.2021
364/2021 k návrhu darovania vakcín proti ochoreniu COVID-19 18 23.06.2021
363/2021 k návrhu predaja a darovania vakcíny Sputnik V formou bilaterálnych dohôd s tretími krajinami 18 23.06.2021
362/2021 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu 18 23.06.2021
361/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 18 23.06.2021
360/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 18 23.06.2021
359/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 18 23.06.2021
358/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022 18 23.06.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13