Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
395/2021 k návrhu na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 19 30.06.2021
394/2021 k návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 19 30.06.2021
393/2021 k návrhu na poskytnutie zoznamu poradných orgánov, medzirezortných koordinačných skupín, pracovných komisií a konzultačných orgánov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 19 30.06.2021
392/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 19 30.06.2021
391/2021 k návrhu aktualizácie cestovného semaforu 19 30.06.2021
390/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 19 30.06.2021
389/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 19 30.06.2021
388/2021 k návrhu na ukončenie výnimočných okolností 19 30.06.2021
387/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 19 30.06.2021
386/2021 k Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných a vonkajších hraniciach Slovenskej republiky 19 30.06.2021
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 27