Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
422/2021 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 22 14.07.2021
421/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 22 14.07.2021
420/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 22 14.07.2021
419/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 22 14.07.2021
418/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 22 14.07.2021
417/2021 k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky 22 14.07.2021
416/2021 k návrhu Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 22 14.07.2021
415/2021 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 22 14.07.2021
414/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové 22 14.07.2021
413/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno 22 14.07.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15