Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
438/2021 k návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 420 zo 14. júla 2021 a č. 421 zo 14. júla 2021 23 21.07.2021
437/2021 k spolufinancovaniu intervencií v záujme rozvoja vidieka zo štátneho rozpočtu v rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 2023 - 2027 23 21.07.2021
436/2021 k návrhu opatrení na komplexné riešenie zabránenia šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných 23 21.07.2021
435/2021 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 23 21.07.2021
434/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky 23 21.07.2021
433/2021 k návrhu aktualizácie Akčných plánov Národného onkologického programu 23 21.07.2021
432/2021 k návrhu na odvolanie prednostu Okresného úradu Banská Bystrica, prednostky Okresného úradu Topoľčany a na vymenovanie prednostu Okresného úradu Topoľčany 23 21.07.2021
431/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2020 kapitole Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 23 21.07.2021
430/2021 k návrhu na zmenu stanov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 23 21.07.2021
429/2021 k návrhu Núdzového plánu podľa § 14 ods. 4 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23 21.07.2021
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16